Håstad skola

Håstad skola

Välkommen till Håstad skola som är en av Lunds äldsta skolor!

Håstad är en F–3-skola med cirka 50 elever. Miljön på Håstad skola inbjuder till lek och lärande såväl inne som ute.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tematiskt i åldersblandade grupper och har viss undervisning iåldershomogena grupper. Problem och konflikter hanteras direkt. Kompissamtal, klassråd och storsamling har vi för att ge eleverna insikt i demokratiska värden och för att skapa god stämning.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hastad-skola

Kontakt

Håstad skola

Postadress: Håstad skolväg 1, 225 94 Lund
Karta: Se Håstad skola på en karta
Telefon: 046-359 72 65
Frånvaroanmälan: 046-359 72 63

Rektor: Enikö Bernàt
Telefon: 046-359 49 83
E-post: eniko.bernat@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se