Häckebergaskolan

Häckebergaskolan

Häckebergaskolan är en F–3-skola i Genarp mitt i naturen.

Årskurs F–3

Häckebergaskolan är en F3-skola med cirka 215 elever och 35 medarbetare. På skolan finns också fritidshemsavdelningar där de flesta av barnen är inskrivna.

Så här jobbar vi

Vår ambition är att eleverna efter skolår3 ska de vara:

  • trygga
  • ansvarskännande
  • nyfikna
  • ha lust att lära vidare

Vår vision: skapa en god och trygg lärmiljö

Vi vill skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt, där både barn och vuxna blir bemötta och respekterade för den den är.Vi vill arbeta för nära och goda relationer mellan oss alla på skolan.Arbetet på skolan ska präglas av inflytande, ansvar, helheter och sammanhang.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hackebergaskolan

Kontakt

Häckebergaskolan

Besöksadress: Örtavägen 101, 247 70 Genarp
Karta: Se Häckebergaskolan på karta
Telefon: 046-359 30 56
E-post: hackebergaskolan@lund.se
Frånvaroanmälan: 
0515-77 76 11

Rektor: Karin Jansson
Telefon: 046-359 72 83
E-post: karin.jansson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se