Genarps skola

Genarps skola

Välkommen till Genarps skola!

Årskurs 4–9

Genarps skola är en 4–9 skola med omkring 300 elever och 50 anställda.

Skolan ligger i natursköna Genarp och är en enplansbyggnad uppdelad i hög- och mellanstadium. Den fysiska miljön in- och utvändigt möjliggör tillgänglighet och delaktighet för alla elever. I klassrummen finns Smartboard och från åk 6 har eleverna tillgång till en egen dator/i-pad. Elever i behov av särskilt stöd får tillgång till de alternativa verktyg de har behov av. I nära anslutning till skolan finns idrottshallen som är välutrustad och möjliggör delaktighet för alla.

Så här jobbar vi

En trygg och trivsam lärmiljö

Vi vill skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt, där både barn och vuxna blir bemötta och respekterade för den de är. Vi vill arbeta för nära och goda relationer mellan oss alla på skolan. Arbetet på skolan ska präglas av inflytande, ansvar, helheter och sammanhang.

Vi skapar lust till fortsatt lärande

Vår vision är att alla barn och elever som finns i Genarp är trygga, ansvarskännande, nyfikna och har lust att lära vidare. På vår skola arbetar vi för att våra elever ska uppleva skoldagen som meningsfull, begriplig och hanterbar. På detta vis utvecklas en känsla av sammanhang, trivsel och trygghet. Denna känsla ligger till grund för nyfikenhet och lust att lära vidare; att våga lämna det trygga för att möta det okända.

Allt arbete på vår skola ska bidra till att eleverna utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga. I detta arbete spelar dialogen/samtalet mellan eleverna och mellan elever och vuxna en viktig roll.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/genarpsskola

Kontakt

Genarps skola

Besöksadress: Bygatan 6, 247 71 Genarp
Karta: Se Genarps skola på karta
Telefon: 046-359 72 79 
E-post:genarp@lund.se
Frånvaroanmälan: 0515-777 611 

Rektor 4-9: Katya Wedjesjö
Telefon: 046-359 72 84
E-post: katya.wedjesjo@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se