Flygelskolan

Välkommen till Flygelskolan på Östra Torn.

Årskurs F–5

Flygelskolan är en F5 skola på Östra Torn. Vi är en del av skolområde LTÖ, d.v.s. Linero, Tuna och Östra Torn. Förutom Flygelskolan ingår Munspelets skola, Östratornskolan, Mårtenskolan, Tunaskolan och Vikingaskolan i skolområdet. Flygelskolan har läsåret 2016/2017 155 elever i klasser från förskoleklass fram t.o.m. femte klass.

Flygelskolan består av 2 flyglar. I den östra flygeln, flygel A, finns förskoleklassen och åk 1 både under skoldag och fritidshemstid. I den flygeln finns också åk 4 under skoltid. I den västra flygeln, flygel B, finns åk 2 och 3 under skoltid och fritidshemstid. Där finns också årskurs 5 under skoldagen. Fritidshem för åk 4 och 5 håller till i idrottshallen samt i en lokal ovanför idrottshallen. Skolan har en stor, fin skolgård.

Så här jobbar vi

Skolan arrangerar gemensamma aktiviteter under hela läsåret där alla elever och pedagoger ingår. Eleverna är indelade i fasta vängrupper som är åldersblandade.

Våra mål är att vara en skola med fokus på lärande och att eleverna når sina individuella mål. De som kan komma längre i sitt lärande ska få möjlighet till det.

Vi ska även öka elevernas inflytande över och ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ska kunna ta del av pedagogernas kompetens. Skolan ska också stå för en gemensam barnsyn och värdegrund.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/flygelskolan

Kontakt

Flygelskolan

Besöksadress: Musikantvägen 3, 224 68 Lund
Karta: Se Flygelskolan på en karta
Telefon: 046-359 75 05
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Marie Jönsson
Telefon: 046-359 75 04
E-post: marie.jonsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se