Fågelskolan

Välkommen till Fågelskolan – en skola för alla! Fågelskolan inrymmer årskurser från förskoleklass till årskurs nio. Skolan är belägen i västra Lund mellan tre parker.

Så här jobbar vi

Vi är en F–9 skola som även har en integrerad grundsärskola. Vår mångfald är en av våra styrkor och något vi värnar om. Som elev ska du känna trygghet, trivsel och delaktighet i skolan. Vi har höga krav på vår personal, våra elever och på vårdnadshavare. Alla elever ska utvecklas och stimuleras för att kunna nå sin fulla potential.

För oss på Fågelskolan är god kvalitet i undervisningen det absolut viktigaste, och vi fokuserar därför vårt utvecklingsarbete på det. Vi har i nuläget två paralleller i varje årskurs, vilket gör att personalen kan skapa relationer till alla våra elever och elever hos oss blir sedda och bekräftade.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fagelskolan