Delfinskolan 

Delfinskolan

Välkommen till Delfinskolan i norra Lund! Delfinskolan är en F–3-skola med två paralleller med cirka 120 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Skolan är nybyggd och invigdes inför läsåret 2019/2020. Vid sidan om Delfinskolan ligger Delfinens förskola vilket möjliggör vistelse i samma byggnad från tidig ålder tills eleven slutar årskurs 3.

Så här jobbar vi

På Delfinskolan arbetar all pedagogisk personal med Kooperativt Lärande, ute i verksamheten. Kooperativt Lärande skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras. Genom strukturer, interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang.

Vi lägger stor vikt vid att synliggöra elevernas utveckling och lärande, både för eleverna och för vårdnadshavaren.  Vi värdesätter ett ömsesidigt samarbete med vårdnadshavarna för att på bästa sätt utveckla och utmana våra elever så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Delfinskolans ledord

Kunskap

Vi vill att våra elever vågar prova och tillsammans med andra utveckla sina kunskaper.

Innovation

Vi vill att våra elever behåller sin nyfikenhet, stimuleras i sitt lärande och sin kreativitet samt vågar tänka nytt.  

Öppenhet

Vi vill att våra elever utvecklar förmågan att bidra till ett tillåtande klimat genom att vara nyfikna, förstående och våga dela med sig.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/delfinskolan