Fritidshem F–6

Under den skolfria delen av skoldagen, lov och studiedagar har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem.

skolgård

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnets utveckling och lärande. På fritidshemmet har ditt barn möjlighet att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra sina läxor. Vi serverar frukost och mellanmål dagligen, och på lov- och studiedagar serverar vi även lunch.

Varje skola har möjlighet att utforma sin fritidshemsverksamhet utifrån lagstiftning och allmänna råd.

Ansök om en plats

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem, ska du ansöka om det samtidigt som du gör ditt skolval. Använd vår E-tjänst för att ansöka om plats: 

Ansök om placering i fritidshem 

Du kan också komplettera och ansöka om plats på fritidshem i efterhand.

Alla barn från förskoleklass till vårterminen det år barnet fyller 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen. Fritidshemmet är öppet på både skoldagar och lov- och studiedagar. För att ditt barn ska få plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare antingen arbeta eller studera.

Avgift

Fritidsverksamheten är avgiftsbelagd. Hur mycket det kostar för en plats på ett fritidshem beräknar vi utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i Lunds kommuns förskoleverksamhet eller fritidshem.

Du hittar mer information om taxor och avgifter på länken nedan under "relaterad information".

Säg upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats, ska du göra det senast två månader före barnets sista önskade vistelsedag på fritidshemmet. För att säga upp fritidshemsplatsen använder du vår e-tjänst: Uppsägning av plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (Finns under Förskola och fritidshem.) 

Säg upp platsen här

Du betalar bara fram till sista vistelsedagen, vilket innebär att avgiften på den sista fakturan kan bli mindre än vanligt. Under uppsägningstiden har kommunen rätt att ta ut en avgift för ditt barns plats oavsett om du utnyttjar den eller inte. 

Mer om fritidsverksamheter

S:t Hansgården, fritidshem med miljöprofil

Frågor och svar om fritidshem

Fråga
Vem kan gå på fritids?
Får mitt barn ha fritidshemsplats under föräldraledighet?
Om jag är sjukskriven eller har graviditetspenning, får mitt barn vara på fritids?
Vad kostar det att ha sitt barn på fritids?
Vilka öppettider har fritidshemmet?
Får mitt barn vara på fritids när jag är ledig?

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fritidshem