Byta skola

Vill du byta skola för ditt barn? Eller har du flyttat till Lund och ska välja en skola till ditt barn under pågående termin?

För att byta skola fyller du i en blankett, som skickas direkt till den skola eleven önskar att byta till. 
Är eleven folkbokförd i annan kommun och önskar gå på en kommunal skola i Lunds kommun skickas blanketten till Barn- och skolförvaltningen.

Blankett - Skolbyte för elev inom Lunds kommun eller mottagande av elev folkbokförd i annan kommun

För frågor kring om det finns plats på den skola ni önskar placering vid, kontakta i första hand den aktuella skolan. Vid andra frågor gällande skolbyte går det bra att kontakta Barn- och skolförvaltningen, så hjälper de dig. När du mejlar Barn- och skolförvaltningen får du svar inom ett par dagar. Glöm inte att meddela skolan där ditt barn går att ni planerar ett skolbyte, samt att säga upp eller ansöka om ny fritidshemsplacering. 

Här hittar du en lista över vilka skolor som finns i Lunds kommun grundskolor A–Ö

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se