Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och har barn som går i förskola har du tillgång till kvälls-, natt- och helgomsorg på förskolan Röda stugan.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

På kvälls- natt och helgtider är gruppen mångfaldig och varierar från en gång till en annan.På kvällarna varvar vi ner, tittar på Barnkanalen och äter lagad mat. Därefter har vi aktiviteter utifrån barnens olika behov och intressen.

Under natten har barnen alltid pedagoger nära ifall behovet av en vuxen finns, vid behov finns även möjlighet att kalla in extra resurser. Vi bäddar i sängar eller på madrass och varje barn får sin personliga uppsättning sängkläder.

På helgerna utnyttjar vi att vi har gott om plats, både utomhus och inomhus.

Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt. Vänd dig direkt till förskolan Röda Stugans hemsida för mer information. 

Röda Stugan