Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar obekväma arbetstider (kvälls- natt- och helgtider) och har barn som går i förskola har du tillgång till kvälls-, natt- och helgomsorg på förskolan Röda stugan.

Beroende på hur behovet ser ut kan du antingen ansöka om en plats enbart på Röda stugan eller kan du välja att ha barnet i en av våra vanliga förskolor, som sedan kompletteras med tid på Röda stugan efter behov. Röda Stugan är öppen alla dagar, dygnet runt. Vänd dig direkt till Röda Stugan för mer information. 

Röda Stugan

Kontakt

Röda Stugan

Besöksadress: Sölvegatan 17, 223 62 Lund
Karta: Se Röda Stugan på en karta
Telefon: 046-359 56 78
Telefontid på vardagar 6.30–7.30 & 16.00–21.30 och helger 6.30–21.30
Frånvaroanmälan: 046-359 56 78

  • Gula  046-359 56 85
  • R ö da 046-359 89 09
  • Blå    046-359 89 10 

Rektor: Cecilia Norling
Telefon: 046-359 42 78
E-post: cecilia.norling@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se