Pedagogisk omsorg i Genarp

Välkommen till den kommunala pedagogiska omsorgen i Genarp!

Om oss

Den kommunala pedagogiska omsorgen i Genarp kan erbjuda förskoleverksamhet i en trygg och lugn miljö för ditt barn i små barngrupper. Vi har nära kontakt med närmiljön och allavåra dagbarnvårdare har fortbildats i Naturskolans regi. Vi arbetar utifrån Skolverkets Allmänna Råd, ochhar tillgång till elevvårdsteam med specialpedagog och socialsekreterare.

Så här jobbar vi

I den lilla gruppen med fyra till sex barn i olika åldrar, får ditt barn möjlighet att utveckla nära relationer både till de andra barnen och till dagbarnvårdaren. Minst en gång i veckan träffas dagbarnvårdarna i grupplokalen Äppelgården för att barnen ska få möjlighet att lära känna andra barn och vuxna.

Ditt barn får även vara med på rörelse i en gymnastiksal, föreställningar på biblioteket, gemensamma sångstunder och verksamhet utomhus. På dagarna serverar vi näringsriktig kost, och specialkost vid behov om du visar upp ett läkarintyg.

Vi samverkar med er som vårdnadshavare genom daglig kontakt, och bjuder även in till utvecklingssamtal och aktiviteter med er och barnets syskon. Du har möjlighet att påverka och lyfta aktuella frågor i ett Föräldraråd inför Forum för Samråd som anordnas fyra gånger varje läsår med vårdnadshavare, politiker, personal från förskola, pedagogisk omsorg och skolledning.

Vid sjukdom eller ledighet har barnen en vikarie. Dagbarnvårdarna har tre utvecklingsdagar per läsår.

Välkommen att besöka oss i Äppelgården, Welins väg 10!

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Kommunal pedagogisk omsorg i Genarp

Besöksadress: Welins väg 10, 247 71 Genarp
Frånvaroanmälan: Kontakta respektive dagbarnvårdare

Verksamhetschef: Ingela Andréasson
Telefon: 046-359 66 50
E-post: ingela.andreasson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se