Pedagogisk omsorg i Dalby

Välkommen till den kommunala pedagogiska omsorgen i Dalby, Björnstorp och Bonderup.

Om oss

Vi är tre dagbarnvårdare som har hand om den kommunala pedagogiska omsorgen iDalby, Björnstorp och Bonderup. Den pedagogiska omsorgen tillhör Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde som består av sex förskolor, kommunal pedagogisk omsorg ochtreskolor. All kommunal pedagogisk omsorg i Dalby, Bonderup och Björnstorp jobbar för en hållbar värld och har fått miljöutmärkelsen Grön Flagg.

Så här jobbar vi

Vi arbetar i arbetslag, och våra barngrupper består av 46 barn i åldrarna 16 år.För oss är det viktigt att erbjuda barnen en lugn, trygg och stimulerande miljö där de kan utvecklas i sin egen takt. Vi leker och lär av varandra, tar hänsyn och respekterar våra olikheter samt ger barnen möjlighet att påverka sin dag.

Den fria leken och utevistelsen är viktiga delar av vår verksamhet.Under veckan möts vi vid olika lekplatser i vår fina närmiljö och när vädret tillåter äter vi utomhus. En förmiddag i veckan erbjuder biblioteket i Dalby oss olika evenemang som teater, sagor och sångstunder.

Våra arbetslag träffas två heldagar varje vecka i vår gemensamma grupplokal Allégårdens förskolasom är belägen i Dalby. Här får barnen vistas i en större grupp med barn. Vi arbetar även med olika aktiviteter som faller under Grön Flagg-arbetet.

Vid sjukdom och ledighet har vi ett väl fungerande poolsystem.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Kommunal pedagogisk omsorg i Dalby

Verksamhetschef: Ann-Louise Stjernbecker
Telefon: 046-359 66 49
E-post: ann-louise.stjernbecker@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se