Kommunal pedagogisk omsorg

Om du vill att ditt barn ska vistas i en mindre barngrupp, kan du välja att ha ditt barn hos en dagbarnvårdare. Vi erbjuder kommunal pedagogisk omsorg i Dalby, Genarp och Veberöd.

Kommunal pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) innebär att ditt barn har sin förskoleverksamhet hos en dagbarnvårdare, vanligtvis i dagbarnvårdarens hem. Ditt barn får vara i mindre barngrupper med cirka fyra till sex barn i hemmiljö med pedagogisk verksamhet. Barnet får även regelbundet vara med i större barngrupper när de olika dagbarnvårdarna och deras barngrupper träffas. Genom gemensamma lekar och aktiviteter får barnet på så vis lära sig att känna samhörighet i en större grupp.

Från höstterminen 2018 finns kommunal pedagogisk omsorg inte längre som ett alternativ i Lunds stad, i enlighet med ett politiskt taget beslut.

Starta pedagogisk eller enskild verksamhet

Intresserad av att starta pedagogisk omsorg eller en enskild verksamhet? Läs mer om hur du gör genom att klicka på länken under "relaterad information" nedan.

Du kan också kontakta utbildningsförvaltningen på 046-359 50 00.

Mer information och kontaktuppgifter

Läs mer om de olika dagbarnvårdarna och deras verksamhet genom att klicka på länkarna nedan. Där hittar du också kontaktuppgifter till dem.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kommunal-pedagogisk-omsorg

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se