Vinden en uteavdelning som tillhör förskolan Uroxen

Välkommen till Vinden – Uroxens uteavdelning på Gunnesbo gård i norra Lund! Hos oss är utemiljön det främsta redskapet för lek och lärande.

Om oss

Vinden är en grupp som består av barn i åldrarna 3–6 år. Vi utgår från Uroxen på morgonen och vandrar till en härlig trädgård vid Gunnesbo gård för aktiviteter och lekar. Där äter vi även vår lunch. På eftermiddagen återvänder vi till Uroxen. De yngsta barnen som har ansökt till uteavdelningen Vinden börjar först i Uroxens grupp för de yngsta barnen. De anpassar sig sedan succesivt sig till uteverksamheten för att vid 3 års ålder flyttas över till uteavdelningen.

Vår mat lagas på Uroxens förskola, och mer än 90 procent av maten som vi lagar är ekologisk. Vinden har sedan flera år tillbaka Grön Flagg.

Utemiljön är vårt redskap för lek och lärande i undervisningen, men vi kan också vara inomhus om det behövs. Vi upptäcker och utforskar naturen tillsammans med barnen i den fantastiska, vildvuxna trädgården, som är vår viktigaste pedagogiska resurs. Trädgården utmanar oss och förändras ständigt med barnens lekar och årstidernas växlingar. På Vinden har vi även nära till 4H-gården, alla dess djur och till naturreservatet Nöbbelövs mosse.

Så här arbetar vi

Vi vill väcka barnens intresse för naturen

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för det som händer i naturen, till exempel för årstidernas växlingar. Vi vill göra dem medvetna om naturens mångfald och om glädjen av att bevara den. Vi vill skapa en känsla av att vi är en del av naturen och att vi måste vara aktsamma om både den och om varandra.

Vi odlar egna grönsaker så vi kan följa årstidernas växlingar och naturens kretslopp. Gödsel hämtar vi hos hästarna på 4H-gården, och därefter sätter vi potatis och grönsaker, skördar, lagar till grönsakerna på elden, matar maskarna i komposten med resterna… och sen börjar allt om igen!

Motorn i vår verksamhet och det som driver den framåt är nyfikenhet hos såväl barnen som hos oss pedagoger. Vår nyfikenhet ska alltid finnas där, och vi ska vara medupptäckare tillsammans med barnen, och tillsammans med dem fundera över och undersöka vad de kan ha hittat.

Leken är en viktig grundsten i vår verksamhet

Tillsammans med naturen är barnens egen lek en viktig grundsten i verksamheten. Barnens lek ges stort utrymme eftersom leken formar barnens identitet och barnen får träna på socialt samspel när de leker. Vår uppgift är att stötta barnen, så att leken hela tiden utvecklas. Det kräver att vi alltid finns där barnen är, och att vi är lyhörda och observanta på vad de gör.

Vi vill att barnen ska vara med och bestämma hur miljön ska se ut där de leker. Vi har därför valt att inte ha några färdiga lekredskap på gården –vi bygger dem tillsammans i stället! Detta gör att vår utemiljö hela tiden förändras. Ibland kan det räcka med att vi sätter upp en brevlåda eller en flagga på ett ställe för att barnens lek ska ta fart. Ibland behövs det större grejer i leken –en båt, en bil, ett flygplan. Då bygger vi det tillsammans! En utmaning för barnen, men framför allt för oss pedagoger!

Ansöka till Vindens förskola

Vill du att ditt barn ska gå på Vindens förskola behöver du ansöka till Uroxen och uppge att du vill att barnet ska gå på Vinden.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vinden