Väderleken

På Förskolan Väderleken har vi inriktat oss på att arbeta med språkutveckling samt hållbar utveckling.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vaderleken

Kontakt

Väderleken

Besöksadress: Västanväg 6, 222 27 Lund
Karta: Se Väderleken på en karta
Telefon: 046-359 89 29
Frånvaroanmälan: 046-359 89 29

Förskolechef: Annika Selander
Telefon: 046-359 72 20
E-post: annika.selander@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se