Förskolan Uroxen med uteavdelningen Vinden

Välkommen till förskolan Uroxen på Gunnesbo i norra Lund. Uroxen är en förskola i ett lummigt område nära Gunnesboskolan. Förskolan har 6 grupper varav en är uteavdelningen Vinden. Uroxen har en stor, grönskande och tillgänglig utemiljö som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och lek.

Om oss

Barnen och personalen är ute minst en gång om dagen och de ger sig ofta ut och utforskar närområdet med många grönområden, lekplatser och en 4-H gård. Uroxens lokaler är stora och tillgängliga för alla barn.

Personalen använder förutom talspråk, TAKK, bildstöd och teckenspråk att kommunicera med. Uroxen har en integrerad språkgrupp med 4-5 språkplatser. Språkplatserna är vigda åt barn som logoped har konstaterat har en generell språkförsening. Förutom förskollärare och barnskötare arbetar 2 specialpedagoger på Uroxen, en i språkgruppen och en övergripande.

Uroxen har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna för att skapa bästa förutsättningar för barnen att kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande genom leken

På Uroxen arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens erfarenheter och förståelse.

Personalen utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär barnen sig tidigt att förstå och respektera människors olikheter. På Uroxen möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Det som driver Uroxen framåt är lusten att lära i sampel med andra hos såväl barnen som personalen. Nyfikenheten är ständigt närvarande och personalen är medupptäckare tillsammans med barnen.

På Uroxen arbetar vi även för ett hållbart lärande genom Grön Flagg. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

All mat lagas från grunden i Uroxens kök och här bakas även allt bröd. Mer än 90 procent av maten som serveras är ekologisk.

Uteavdelningen Vinden

Uteavdelningen Vinden utgår med sin grupp från Uroxen på morgonen och vandrar till en härlig trädgård vid Gunnesbo gård för aktiviteter och lekar. Där äter de även sin lunch. På eftermiddagen återvänder de till Uroxen. De yngsta barnen som har ansökt till uteavdelningen Vinden börjar först i Uroxens grupp för de yngsta barnen. De anpassar sig sedan succesivt till uteverksamheten för att vid 3 årsåldern flyttas över till uteavdelningen.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/uroxen