Uarda

Välkommen till oss på Uarda! Uarda är en liten förskola med två avdelningar som präglas av nära och goda relationer. Hos oss ska människor växa.

Om oss

Vår förskola präglas av engagemang, utveckling, lekfullhet, glädje och humor. Vi finns på Östra Torn med närhet till en härlig bymiljö, stora grönområden och 4H-gården som granne. På vår egen gård finns det stora möjligheter till att utforska/leka, och en omtyckt plats är vår lilla skogsdunge där fantasin och kreativiteten flödar.

Vi har en stabil personalgrupp med lång erfarenhet och stor arbetsglädje.

I köket arbetar vårt ekonomibiträde/kock som lagar den mesta maten med mycket ekologiska råvaror. Barnen följer med och hämtar matvagnen och får samtidigt ta del av dofter från såväl nybakat bröd som puttrande köttfärssås.

Så här jobbar vi

På vår förskola vill vi skapa meningsfulla sammanhang för barnen vi möter, situationer där de får möjlighet att utvecklas och lära. Vi ser rutinsituationerna under dagen som värdefulla, och genom dessa skapas lärsituationer, vi samtalar med barnen och tar tillvara deras nyfikenhet. Vi ser mötet och samtalen med barnen som utgångspunkt till hur verksamheten formas.

Förskolans styrdokument samt barnens intressen och behov utgör tillsammans grunden för förskolans verksamhet.

En trygg inskolning

Vi lägger stor vikt vid att barnens och föräldrarnas inskolning hos oss ska bli så bra som möjligt. Eftersom vi är en liten enhet skapas det tidigt en trygghet mellan barn, pedagoger och föräldrar. Vi arbetar mycket med värdegrunden samt normer och värden och ser detta som en viktig grund i verksamheten. Vid inskolning tar vi ofta hjälp av våra äldre barn som blir en form av mentorer för våra nya barn.

Aktiviteter som främjar barnens språkutveckling

Barnens språkutveckling är viktig för oss, och vi skapar därför lustfyllda och lärorika aktiviteter med hjälp av sagor, rim och ramsor och musik. Vi tycker också det är viktigt att vi som pedagoger ger barnen inspirerande upplevelser som de sedan själva kan utveckla och göra till sina egna i lek och lärande.

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper eftersom både barn och vuxna gynnas av en lugn och harmonisk miljö. I mindre grupper är det lättare att fånga barnens nyfikenhet och lyfta områden som matematik och naturvetenskap där det emellanåt ingår spännande experiment.

Upptäcktspromenader i våra fantastiska omgivningar

I våra fantastiska omgivningar går vi på upptäcktspromenader och ser för det mesta vägen dit viktigare än själva målet. Att vi som pedagoger tar oss tid att möta barnen i deras utforskande och på så sätt bli medforskare är en viktig del i vårt arbete. Hittar ett barn en mask längs vägen kan detta leda till ett spännande projekt kring djur och natur.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/uarda