Torna Hällestad förskola

Torna Hällestad förskola

Välkommen till Torna Hällestad förskola – en förskola i bymiljö med närhet till naturen!

Torna Hällestad förskola består av två olika avdelningar: en avdelning för barn mellan ett till tre år och en för fyra- och femåringar. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare i fasta arbetslag. Vi har också tillgång till specialpedagog och socionom vid behov.

Så här jobbar vi

Vi erbjuder barnen goda lärmiljöer, både inomhus och utomhus, för utveckling och ett livslångt lärande. Inomhus finns det rum för lek, kreativitet och lärande. Utomhus har vi en stor och vackert belägen gård med gott om plats för barnen att vistas på.

Utedag en dag i veckan

En dag i veckan har vi utedag och passar då på att gå längre promenader till våra närliggande vackra naturområden.

En Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Förskolan arbetar med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Vi utgår från att barn är kompetenta och vill ge dem trevliga och utmanande lärmiljöer som ska stimulera till lust och nyfikenhet att lära. Vi arbetar med att skapa en gemenskap där alla känner sig delaktiga och värdefulla. Vi grundlägger glädje och harmoni hos varje barn genom att ha en glad och positiv atmosfär på förskolan.

Barnen får jobba med olika former av projektarbeten

Vi vill utveckla barnens olika sätt att uttrycka sig genom att erbjuda barnen nya utmaningar i vår verksamhet. Barnen får ofta arbeta i olika typer av projekt där temaarbete och tvärgruppsarbete ingår. Projekten bygger ofta på vad barnen själva är intresserade av och fokuserar på barnens lärande inom olika områden.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/torna-hallestad