Toppens förskola

Välkommen till Toppens förskola på Östra Torn!

Toppens förskola öppnade hösten 2006 i härliga lokaler. Vi finns belägna på bottenplan i ett flervåningshus på Östra torn i Lund. Lokalerna är ljusa och fräscha och vi har en trevlig gård till vårt förfogande. I närmiljön finns det flera härliga utflyktsmål (4H-gård, lekplatser, dammar och fin natur).Förskolan består av två avdelningar där Trollet har de yngsta barnen och Älvan har de äldre barnen. Älvan är stora delar av dagen indelade i Lilla och Stora Älvan.

Så här jobbar vi

På Toppen är alla barn allas barn. Det betyder att vi finns till för alla barn på vår förskola oavsett vilken avdelning barnet går på. Hos oss har vi roligt både barn som vuxna. Vi fokuserar på den enskilda individens behov men ser även individen som en del av gruppen. Vår verksamhet ska stödja den enskilda individens utveckling och lärande. Barnen lär genom leken, och leken får därför en stor plats på förskolan. Vi värnar om en bra gemenskap på förskolan, vilket i sin tur skapar trygghet.

Vi vill bidra till att barnen är sociala, glada och trygga

Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vill bidra till att barnen som har sin dagliga vistelse på Toppens förskola är sociala, glada och trygga barn med en god självkänsla och ett gott självförtroende. Hos oss ska barnen känna en naturlig lust till att leka, lära, uppleva samt upptäcka. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och behåller sin nyfikenhet.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/toppen

Kontakt

Toppen

Besöksadress: Stralsundsvägen 31, 224 79 Lund
Karta: Se Toppens förskola på en karta
Telefon: 046-359 79 84
Frånvaroanmälan: 

   Trollet  046-359 70 14
   Älvan    046-359 70 11

Förskolechef: Jessica Berggren
Telefon: 046-359 79 84
E-post: jessica.berggren@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se