Tirfing

Tirfing är en förskola på Linero i östra Lund.

Tirfings förskola är en förskola med tre avdelningar, Grön som har barnen som är 1-3 år , Gul som har barn 3-5 år och Röd som har barn 3-5 år.

Så här jobbar vi

Vi vill erbjuda en rolig, trygg och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas och där alla föräldrar känner sig delaktiga och är nöjda med verksamheten. På vår förskola jobbar vi mycket med språket och detta gör vi genom mattelek, dans, drama, språklek, sång och musik. På vår förskola har vi en del gemensamma lokaler som används flitigt av alla avdelningar och ett av dessa rum är vårt förskolebibliotek. Vi har en fin gård som uppmuntrar och stimulerar till lek och rörelse och många utomhuspedagogiska aktiviteter. 

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tirfing

Kontakt

Tirfing

Besöksadress: Runslingan 5, 224 77 Lund
Karta: Se Tirfing på en karta
Telefon: 046-359 56 84
Frånvaroanmälan: 046-359 56 84

Förskolechef: Sari Olsson
Telefon: 046-359 79 73
E-post: sari.himanenolsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se