Tegels förskola

Välkommen till Tegels förskola i Veberöd! Vi lyfter och synliggör lärandet i vardagen och lägger stor vikt vid balansen mellan omsorg och lärande.

Tegels Förskola är belägen i anslutning till Svaleboskolan i Veberöd. På förskolan finns sju avdelningar uppdelade på yngre och äldre barn. Ute- och inomhusmiljöerna är uppbyggda efter barnens behov och intressen.

Så här jobbar vi

Vårt mål att få trygga, nyfikna och leksugna barn som lär för livet. Vår verksamhet är förlagd både ute och inne och bygger på barnens intresse, nyfikenhet och initiativ. Därför skapar vi en miljö som väcker lust till lärande och där pedagogerna både är stöd och medforskare.

Vi skapar nyfikenhet och lust till lärande

Dokumentation och reflektion ligger till grund för utveckling och vidare utmaningar. Vi utforskar i vardagen och lyfter lärandet som sker genom att ta till vara det som finns i vår närhet. Lärandet sker i leken genom nyfikenhet, glädje och utforskande för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen att möta omvärlden och skapa en hållbar framtidstro.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tegel