Förskolan Tåget

Välkommen till förskolan Tåget i Stångby

Om oss

Vi har fåttutmärkelsen Förskola för Hållbar utveckling och arbetar för att få Grön flaggsom ni kan läsa mer om på vår hemsida. På våra förskolor arbetar viavdelningsöverskridande, vilket innebär att det inte finnsstängda dörrar mellan avdelningarna, att lokalerna är väldisponerade och att personalen arbetar i större arbetslag

Vi arbetar utifrån fyra ledord som genomsyrar allt arbete på förskolan: livslångt lärande, hållbar utveckling, dokumentation och reflektion.

Så här jobbar vi

Vi inspireras av Reggio Emilia och av Vygotskijs tankar i vårt arbetssätt. Detta innebär att vi ser det kompetenta barnet, att vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och att vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Vi anser även att man lär tillsammans med andra och att det är viktigt att använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga. Kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet.

Förskolorna i Stångby har en gemensam barnsyn där vi ser

  • det kompetenta barnet som provar sina förmågor, kunskaper och färdigheter
  • det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet prova idéer och finner lösningar
  • det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig
  • det trygga barnet som genom olika val har möjlighet att påverkar sin vardag
  • det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/taget

Kontakt

Tåget

Besöksadress: Bomvägen 26, 226 51 Lund
Karta: Se Tåget på en karta
Telefon: 046-359 73 98
Frånvaroanmälan: Till respektive avdelning

  • Norra: 046-359 73 98

  • Bommen: 046-359 80 11

  • Spåret: 046-359 80 41

Förskolechef: Catharina Schill
Telefon: 046-359 95 37
E-post: catharina.schill@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se