Förskolan Tåget

Välkommen till förskolan Tåget i Stångby!

Om oss

Vi har fått utmärkelsen Förskola för Hållbar utveckling och arbetar för att få Grön flagg som ni kan läsa mer om på vår hemsida. På våra förskolor arbetar vi avdelningsöverskridande, vilket innebär att det inte finns stängda dörrar mellan avdelningarna, att lokalerna är väldisponerade och att personalen arbetar i större arbetslag

Vi arbetar utifrån fyra ledord som genomsyrar allt arbete på förskolan: livslångt lärande, hållbar utveckling, dokumentation och reflektion.

Så här jobbar vi

Vi inspireras av Reggio Emilia och av Vygotskijs tankar i vårt arbetssätt. Detta innebär att vi ser det kompetenta barnet, att vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och att vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Vi anser även att man lär tillsammans med andra och att det är viktigt att använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga. Kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet.

Förskolorna i Stångby har en gemensam barnsyn där vi ser

  • det kompetenta barnet som provar sina förmågor, kunskaper och färdigheter
  • det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet prova idéer och finner lösningar
  • det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig
  • det trygga barnet som genom olika val har möjlighet att påverkar sin vardag
  • det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/taget