Stormhatten

Välkommen till Stormhattens förskola i Stångby!

Stormhatten är en förskola i Stångby i Lunds kommun.Vi har blivit tilldelade utmärkelsernaFörskola för Hållbar utveckling och Grön flagg.

Så här jobbar vi

Vi inspireras av både Reggio Emilia och av Vygotskijs tankar i vårt arbetssätt. Detta innebär att vi ser barnet som kompetent, att vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön samt att vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Vi anser att man lär sig tillsammans med andra, och att det är viktigt att använda sig av de hjälpmedel som finns tillgängliga. Kreativitet är ett nyckelbegrepp i lärandet.

Vi förskolor i Stångby har en gemensam syn på barn där vi ser

  • det kompetenta barnet som provar sina förmågor, kunskaper och färdigheter
  • det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet prova idéer och finner lösningar
  • det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig
  • det trygga barnet som genom olika val har möjlighet att påverkar sin vardag
  • det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stormhatten

Kontakt

Stormhatten

Besöksadress: Kavallerivägen 15, 226 51 Lund
Karta: Se Stormhatten på en karta
Telefon: 046-359 42 81
Frånvaroanmälan: Till respektive avdelning

  • Kristallen: 046-359 42 82
  • nstenen: 046-359 81 64
  • Pärlan: 046-359 42 81
  • Rubinen: 046-359 80 71
  • Smaragdögat: 046-359 81 14

Förskolechef: Johanna Rahm
Telefon: 046-359 80 61
E-post: johanna.rahm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se