Stinsens förskola

Välkommen till förskolan Stinsen i Södra Sandby!

Så här jobbar vi

På Stinsens förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i vår verksamhet. Därför skiljer vi inte på lek och lärande. Innehållet i verksamheten bygger på barnens erfarenheter och förståelse samt personalens pedagogiska relationer till dem.

Personalen deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på de förmågor som barnen ska utveckla. Personalen väckerdessutom barnens intresse genom att ställa produktiva frågor till dem som ger barnen möjlighet att skapa hypotester och att uttrycka sina egna tankar och funderingar.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus, på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Vi arbetar utifrån en vision om likvärdig utbildning

Vi arbetar efter visionen”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!”

Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, tillsammans med sina förklaringar, är vägledande för oss i hur vi hanterar olika situationer i vår vardag och för hur vi når uppsatta mål.

För oss innebär "i hand"

  • Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång.
  • llbarhetgenom ett varaktigt lärande i en organisation som bidrar till utveckling och kvalitet.
  • Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre.
  • Nyfikenhetgenom att utmana barnen med produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter.
  • Delaktigheti det kollegiala lärandet barn emellan, mellan vuxna och barn och mellan vuxna.

Vi arbetar för ett hållbart lärande i utemiljön, för utemiljön och om utemiljön. Dessutom är vi certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stinsen

Kontakt

Stinsen

Besöksadress: Vattugatan 8, 247 31 Södra Sandby
Karta: Se Stinsen på en karta
Telefon: 046-359 77 10
E-post: stinsensfsk@lund.se
Frånvaroanmälan:

  • Kojan 046-359 89 95
  • Kulan 046-359 89 96
  • Kurragömman 046-359 58 56
  • Kullerbyttan 046-359 89 97

Förskolechef: Karin Reimer Santana
Telefon: 046-359 44 08
E-post: karin.reimersantana@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se