Spelmannens förskola

Välkommen till förskolan Spelmannen! Här får barnen utvecklas i en trygg och inspirerande miljö.

Spelmannen ligger på Östra Torn med 4H gårdens alla djur som närmsta grannar.

Mycket av vår pedagogiska verksamhet sker utomhus och vår utemiljö är därför väldigt viktig för oss. Vi har en stor utegård som lockar till utforskande, lärande och samspel. Vi går ofta på promenader i närområdet och bedriver uteaktiviteter.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån läroplanen och tar tillvara barnens nyfikenhet och intressen när vi planerar vår verksamhet. Vi tror på ett utforskande arbetssätt där barn och vuxna lär tillsammans i olika projekt och teman.

Våra pedagoger utgår från att alla barn är kompetenta och har en stor kapacitet. Vi låter barnens lärande stå i centrum och tar tillvara det unika i varje individs utveckling.

Vi främjar barnens trygghet och självkänsla, vilket vi anser är en förutsättning för att barnen ska få möjlighet att utvecklas i en positiv riktning. Barnens nyfikenhet och lust att lära tas tillvara och processen ser vi som viktigare än resultatet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn på Spelmannen. Vi ser leken som ett redskap för lärande där barnen utifrån rätt förutsättningar skapar förståelse för sin omvärld och får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

Pedagogisk dokumentation är en del av vårt arbete och genom den vill vi synliggöra vårt pedagogiska arbete och barnens lärande.

Vi strävar efter att vår förskola ska vara en plats dit alla känner sig välkomna och får uppleva glädje, delaktighet och tillit.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/spelmannen