Solbjer förskola

Välkommen till Solbjer förskola i Brunnshög!

Så här jobbar vi

På Solbjer är alla barn allas barn. Det betyder att vi finns till för alla barn på vår förskola oavsett vilken avdelning barnet går på. Hos oss har vi roligt både barn som vuxna. Vi fokuserar på den enskilda individens behov men ser även individen som en del av gruppen. Vår verksamhet ska stödja den enskilda individens utveckling och lärande. Barnen lär genom leken, och leken får därför en stor plats på förskolan. Vi värnar om en bra gemenskap på förskolan, vilket i sin tur skapar trygghet.

Vi vill bidra till att barnen är sociala, glada och trygga

Förskolan är en del av det livslånga lärandet. Vi vill bidra till att barnen som har sin dagliga vistelse på Solbjers förskola är sociala, glada och trygga barn med en god självkänsla och ett gott självförtroende. Hos oss ska barnen känna en naturlig lust till att leka, lära, uppleva samt upptäcka. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och behåller sin nyfikenhet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/solbjer