Snickarbacken

Välkommen till oss på Snickarbackens förskola!

Om oss

Snickarbackens förskola öppnade i augusti 2017 i helt nya lokaler. Vi har fyra avdelningar varav två yngrebarnsavdelningar (Rönnen och Linden) och två 3-5 årsavdelningar (Björken och Kastanjen). Förskolan har gemensamma ytor som ateljé, torg och matsal med hemvister för respektive grupp.

Vi har också ett eget tillagningskök varifrån vi får vår mat serverad.

Vår utemiljö bjuder på många möjligheter till lek och rörelse på våra två gårdar, som är skyddat belägna intill förskolan.

Så här jobbar vi

På Snickarbackens förskola utgår vi från en barnsyn där vi ser det kompetenta barnet och förstår lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling. Vi ger inflytande och delaktighet stort utrymme för barnen.

Vi har Grön flagg-certifiering och arbetar bl a med frågor rörande miljö och hållbar utveckling.

Vi utgår från ”Läroplan (Lpfö 18) för förskolan” samt barnens intressen och behov när vi planerar vår verksamhet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/snickarbacken