Snickarbacken

Välkommen till oss på Snickarbackens förskola!

Om oss

Snickarbackens förskola öppnade augusti 2017 i helt nya lokaler. Vi har fyra avdelningar varav två småbarnsavdelningar och två 3-5 årsavdelningar.
Lokalerna har gemensamma ytor som ateljé, torg och matsal men hemvister för respektive grupp. Vi har också ett eget tillagningskök. Vår utemiljö bjuder på många möjligheter till lek och rörelse.

Så här jobbar vi

På Snickarbacken utgår vi från en barnsyn där vi ser det kompetenta barnet och förstår lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling. Vi ger inflytande och delaktighet stort utrymme.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/snickarbacken

Kontakt

Snickarbacken

Besöksadress: Hårlemans väg 6, 227 30 Lund
Telefon: 046-359 56 75
Frånvaroanmälan: 046-359 56 75

Förskolechef: Caroline Ydén Pihl
Telefon: 046-359 56 66
E-post:caroline.ydenpihl@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se