Röda Stugan

Välkommen till Röda Stugan – förskolan som har öppet dygnet runt, året om!

Just nu pågår en lokalförändringsprocess gällande Röda stugans verksamhet då där hyresavtalet löper ut 2021-12-31 för nuvarande lokaler. Region Skåne som äger tomten planerar ett byggprojekt på platsen och därför måste verksamheten flytta. Barn- och skolförvaltningen föreslag är att verksamheten flyttas till lokaler på Delfinens förskola, sommaren/ höstterminstarten 2021. Förslaget är planerat att gå till beslut vid Barn- och skolnämndens sammanträde i april 2021.

 

Röda Stugan är en förskola som vänder sig till dig som jobbar på obekväma tider. Vi har öppet dygnet runt, dag och natt. Vi erbjuder ditt barn en trygg vistelse hos oss på kvälls- natt- och helgtider. Vår verksamhet kännetecknas av erfaren personal, flexibilitet och mångfald.

Så här jobbar vi

Vår barngrupp är åldersblandad från 1 år upp till fritidsbarn i de lägre skolåldrarna. På dagen fungerar förskolan som en vanlig förskola.

Vi lägger stor vikt vid utevistelse, vår fina gård används flitigt. Vattenlek och bollspel är populärt bland många av våra barn. Närmiljön utforskas med promenader t.ex. till Botaniska trädgården, Stadsparken eller någon lekplats i närheten.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

På kvälls- natt och helgtider är gruppen mångfaldig och varierar från en gång till en annan.På kvällarna varvar vi ner, tittar på Barnkanalen och äter lagad mat. Därefter styr barnens olika behov och intresse hur kvällen fortsätter.

Nattetid sover barnen tillsammans med två pedagoger, vid behov kallas en extra personal in. Vi bäddar i sängar eller på madrass och varje barn får sin personliga uppsättning sängkläder.

På helgerna utnyttjar vi att vi har gott om plats, både utomhus och inomhus.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/rodastugan