Reveljens förskola

Välkommen till Reveljens förskola i natursköna Revingeby.

Så här jobbar vi

På Reveljens förskola arbetar vi temainriktat och väver in alla läroplansmålen i vår verksamhet. Därför skiljer vi inte på lek och lärande. Innehållet i verksamheten bygger på barnens erfarenheter och förståelse samt personalens pedagogiska relationer till dem.

Personalen deltar i barnens lärande och fokuserar tillsammans med barnen på de förmågor som barnen ska utveckla. Personalen väcker dessutom barnens intresse genom att ställa produktiva frågor till dem som ger barnen möjlighet att skapa hypotester och att uttrycka sina egna tankar och funderingar.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus. Vi är ute på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Vi arbetar utifrån en vision om likvärdig utbildning

Vi arbetar efter visionen ”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!”

Den här visionen fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, tillsammans med sina förklaringar, är vägledande för oss i hur vi hanterar olika situationer i vår vardag och för hur vi når uppsatta mål.

För oss innebär i hand

  • Inkludering – alla är värdefulla och mångfald är en tillgång.
  • Hållbarhet  – genom ett varaktigt lärande i en organisation som bidrar till utveckling och kvalitet.
  • Ansvar – ett eget ansvar som sträcker sig lite längre.
  • Nyfikenhet – genom att utmana barnen med produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter.
  • Delaktighet – i det kollegiala lärandet barn emellan, mellan vuxna och barn och mellan vuxna.

Vi arbetar för ett hållbart lärande i utemiljön, för utemiljön och om utemiljön. Dessutom är vi certifierade med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/reveljen