Regnbågens förskola

Välkommen till Regnbågens förskola på Mårtens Fälad

Så här arbetar vi

Vi lägger grunden för ett livslångt lärande i en miljö som skapar trygghet, främjar barnens självkänsla och som bjuder in till lek. Hos oss är leken och det kollektiva lärandet i fokus, vi skiljer inte på lek och lärande.

Verksamheten utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt barnens erfarenheter, intressen och egna förutsättningar. Personalen är delaktig i barnens vardag, vi lär och upplever tillsammans. 

Vi lägger stor vikt vid att skapa goda pedagogiska relationer till barn, föräldrar och varandra.  Vårt arbete vilar på demokratisk grund, där både barn och föräldrar ges möjlighet till delaktighet i enlighet med Lpfö18.

Vi är ofta utomhus och har en stor del av verksamheten utomhus på vår gård eller i närområdet.

Om oss

Regnbågen är en förskola med fem avdelningar. Två avdelningar med yngre barn 1-2 år och tre avdelningar med äldre barn 3-5 år.

Förskolan har en härlig och gård där barnen får utlopp för sin kreativitet och sitt rörelsebehov. Tillsammans med Naturskolan har vi påbörjat ett utvecklingsarbete i förskolans utemiljö. Vi arbetar för ett hållbart lärande och miljötänket är genomgående i förskolans olika miljöer. Förskolan är Grön Flagg-certifierad.

Vi har eget tillagningskök där vår kock och ekonomibiträde lagar god och näringsrik mat. Dagligen serveras mjölk, frukt, sallad och ekologiska grönsaker i olika färger. Köket är KRAV certifierat och serverar till största delen ekologiska och kravodlade produkter.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/regnbagen