Rapphönan

Vi på Rapphönan vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära!

Om oss

Förskolan Rapphönan består av fem avdelningar som är organiserade åldershomogent med de yngre respektive äldre barnen uppdelade i olika grupper. Vår utemiljö består av en stor och grönskande trädgård. Förskolan är belägen på Väster i Lund med närhet både till stadens alla kulturutbud, parker och natur- och strövområden.

Vår pedagogiska idé är att alla barn och vuxna ser sin förskola som en grund för lärandet, och att barnen och de vuxna får möjlighet att utveckla en god självkänsla och framtidstro. Vårt motto är att Jag vill, kan och vågar.

Vi har egen kökspersonal som lagar all mat på förskolani så stor utsträckning som möjligt ekologisk mat.

Så här jobbar vi

Vi utforskar och medforskar med utgångspunkt i barnens intressen. Vi vill även väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arrangerar en lärmiljö där barnen får vara delaktiga och bidra, vilket formar innehållet.En språkrikmiljö där alla möten och utryckssätt är en möjlighet till kommunikation och relationsskapande, ser vi som en förutsättning till ett livslångt lärande.

Omsorg och lärande genomsyrar allt vi gör på förskolan. Det innebär att alla barn blir sedda och utmanas i den dagliga verksamheten tillsammans med barn och pedagoger.

Vi följer upp verksamheten genom att reflektera och dokumentera, och som stöd använder vi digital teknik samt väggdokumentationer.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/rapphonan

Kontakt

Rapphönan

Besöksadress: Trastvägen 14, 227 31 Lund
Karta: Se Rapphönan på en karta
Telefon: 046-359 82 56, 046-359 82 61
Frånvaroanmälan: Till respektive avdelning
Hyenan: 046-359 82 61
Lejonet: 046-359 82 56
Krokodilen: 046-359 82 57
Elefanten: 046-359 82 58
Flodhästen: 046-359 82 60

Förskolechef: Anna Lagerholm
Telefon: 046-359 73 88
E-post: anna.lagerholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se