Plommonets förskola

Välkommen till Plommonet – den ”lilla” förskolan med de stora möjligheterna! Vår förskola består av två avdelningar och har en härlig utegård som bjuder in till lek och lärande.

Plommonets förskola består av två avdelningar. Tuvan, vår småbarnsavdelning och Blåsippan, vår syskonavdelning. Tuvan har hand om barn mellan 1 till 3 år, och Blåsippan har hand om barn mellan 3 till 5 år.

Vi är den "lilla" förskolan med de stora möjligheterna. Vår utegård ger barnen olika utmaningar i sin lek. Att vara aktiva, närvarande pedagoger som ser barnens behov är ett förhållningsätt som vi pedagoger värnar om.

Så här jobbar vi

Vår vision

Vår vision är att barnen ska bli trygga, sociala och nyfikna individer som kan söka och ta emot kunskap i ett livslångt lärande. Vi arbetar utifrån förskolans Läroplan, Lpfö 98 rev. 2010.

Vår vision är att vara en förskola

  • där alla känner trygghet och ser möjligheter
  • där det finns lust att lära
  • där det finns gemenskap och framtidstro.

Genom tydliga rutiner i vår dagliga verksamhet skapar vi trygghet för barnen.

En plats för lek och lärande

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi, språk, motorik och skapa sociala relationer. I barnens lekmiljö ska det finnas material som bidrag till lustfylld lek som i sin tur bidrar till lärande och sociala relationer.

Vi arbetar utifrån olika temaområden där barnens språkutveckling står i fokus med hjälp av Före Bornholmsmodellen. Den här modellen innebär att vi arbetar med barns språkliga medvetenhet och på så vis utvecklar barnets språkförmåga. Barnet får därför arbeta med sin språkutveckling genom språklekar med rim, ramsor och med sång.

Barnen har tillgång till vår ateljé där vi utmana barnens fantasi, kreativitet och motorik, genom att skapa i olika material. Vi har också tillgång till ett förskolebibliotek som delas med två andra förskolor i området.

Under vårterminen påbörjar vi vår odling i pallkragar och följer processen tillsammans med barnen. Vi bedriver vår verksamhet till stora delar utomhus. Sång, lek, skapande och utevistelse genomsyrar vår verksamhet.

Vi ser till att dela upplevelser med varandra eftersom gemenskapen barn emellan, och mellan barn och vuxna då ökar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/plommonet