Ormen Långe

Välkommen till Ormen Långe!I vår närhet har vi många natursköna områden och fina promenadstigar vilket möjliggör för spännande utomhusaktiviteter för barnen.

Om oss

Ormen Långe förskola är belägen på Linero och består av sex avdelningar. På avdelningarna Myran, Sländan och Nyckelpigan går de allra yngsta barnen som är mellan ett till tre år. På Tusenfotingen, Humlan och Fjärilen går våra tre – femåringar.

I vår närhet har vi många natursköna områden och fina promenadstigar vilket möjliggör för spännande utomhusaktiviteter för barnen. Vi har en gård som inbjuder till pedagogisk verksamhet och denna används flitigt under alla årstider. På gården har vi möjlighet att följa årstidens växlingar och anordna trevliga utomhusaktiviteter utifrån ett kunskaps- och ett hälsoperspektiv.

Så här jobbar vi

Viarbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens val, kunskaper, tankar och teorier är centrala. Miljön på förskolan, såväl den inre som den yttre, har stor betydelse i detta arbetssätt. På vår förskola har vi även ett förskolebibliotek där sagan blir ett äventyr och främjar den språkliga utvecklingen.

Välkomna att besöka oss, vi ser fram emot att träffa er och berätta om vår verksamhet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ormenlange