Ormen Långe

Välkommen till Ormen Långe- en förskola i naturskön omgivning

Om oss

Ormen Långe förskola är belägen på Linero och består av sex avdelningar. På avdelningarna Myran, Sländan och Nyckelpigan går de allra yngsta barnen som är mellan ett till tre år. På Tusenfotingen, Humlan och Fjärilen går våra tre – femåringar.

I vår närhet har vi många natursköna områden och fina promenadstigar vilket möjliggör för spännande utomhusaktiviteter för barnen. Vi har en gård som inbjuder till pedagogisk verksamhet och denna används flitigt under alla årstider. På gården har vi möjlighet att följa årstidens växlingar och anordna trevliga utomhusaktiviteter utifrån ett kunskaps- och ett hälsoperspektiv.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt där barnens val, kunskaper, tankar och teorier är centrala. Miljön på förskolan, såväl den inre som den yttre, har stor betydelse i detta arbetssätt. På vår förskola har vi även ett förskolebibliotek där sagan blir ett äventyr och främjar den språkliga utvecklingen. 

Välkomna att besöka oss, vi ser fram emot att träffa er och berätta om vår verksamhet.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ormenlange

Kontakt

Ormen Långe

Besöksadress: Hugins väg 10, 224 74 Lund
Karta: Se Ormen Långe på en karta
Telefon:
046-359 50 45
Frånvaroanmälan: 046-359 59 57 eller
0721-94 05 88

Förskolechef: Sari Olsson
Telefon:
046-359 79 73
E-post:
sari.himanenolsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se