Ormen Långe

Hos oss på förskolan Ormen Långe går språk och lärande hand i hand.

Om oss

Ormen Långe förskola är belägen i östra Lund. Förskolan har idag tre småbarnsavdelningar och tre syskongrupper – totalt sex avdelningar. Sländan, Myran och Nyckelpigan är våra 13-årsavdelningar. Fjärilen, Humlan och Tusenfotingen är våra 35-årsavdelningar.

Förskolan har ett tillagningskök, där vi bland annat lagar egen mat och bakar eget bröd. Vi vill erbjuda barnen vällagad och näringsrik mat av ekologiska produkter. Till varje måltid serveras grönsaker, mjölk och vatten.

Så här jobbar vi

Språklig medvetenhet är vår profil. Redan i förskolan grundläggs barns språkutveckling. Genom sång, lek, rim och ramsor lockar vi barnen att undersöka språket. Vi använder oss av TAKK och Bornholmsmodellen i vårt arbete.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ormenlange

Kontakt

Ormen Långe

Besöksadress: Hugins väg 10, 224 74 Lund
Karta: Se Ormen Långe på en karta
Telefon:
046-359 50 45
Frånvaroanmälan: 046-359 59 57 eller
0721-94 05 88

Förskolechef: Sari Olsson
Telefon:
046-359 79 73
E-post:
sari.himanenolsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se