Orkesterparkens förskola

Välkommen till oss på Orkesterparkens förskola! Hos oss får barnen en trygg och rolig tid. Förskolans utemiljö består av mycket grönska och stora ytor som lockar till lek och rörelse.

Om oss

Orkesterparken består av tre paravdelningar och i nuläget en paravdelning med barn födda 2014–2015, en paravdelning med barn födda 2012–2014 samt en paravdelning med barn födda 2011–2012. 

Vi har två ekonomibiträden som städar våra fina lokaler under dagen. Maten lager vi i vårt eget tillagningskök.

Så här jobbar vi

På Orkesterparkens förskola arbetar vi med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på tron om människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barns föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Förskolans styrdokument samt barnens intressen och behov utgör tillsammans grunden för förskolans verksamhet.

För att synliggöra den pedagogiska dokumentationen använder vi oss av Unikum som är ett webbaserat verktyg där man som vårdnadshavare (med en inloggning) kan se förskolans och avdelningens dokumentation.

Utemiljön består av mycket grönska och stora ytor som lockar till lek och rörelse. Stor del av våra uteredskap är gjorda av naturmaterial.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/orkesterparken