Orkesterparkens förskola

Välkommen till oss på Orkesterparkens förskola!

Om oss

Orkesterparkens förskola öppnades i mars 2012. Förskolan består av tre paravdelningar och inuläget enparavdelning med barn födda 20142015, en paravdelning med barn födda 20122014 samt en paravdelning med barn födda 20112012. Vi försöker skapa så åldershomogena barngrupper som möjligt utifrån de barn som går hos oss.

Vi har två ekonomibiträden som städar våra fina lokaler under dagen. Maten lager vi i vårt eget tillagningskök.

Så här jobbar vi

På Orkesterparkens förskola arbetar vi med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på tron om människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barns föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Förskolans styrdokumentsamt barnens intressen och behov utgör tillsammans grunden för förskolans verksamhet.

Föratt synliggöra den pedagogiska dokumentationen använder vi oss av Unikum somär ett webbaserat verktyg där man som vårdnadshavare (med en inloggning) kan se förskolans och avdelningens dokumentation.

Utemiljön består av mycket grönska ochstora ytor som lockar till lek och rörelse. Stor del av våra uteredskap är gjorda av naturmaterial.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/orkesterparken

Kontakt

Orkesterparken

Besöksadress: Spelmansvägen 60, 224 72 Lund
Karta: Se Orkesterparken på en karta
Telefon: 046-359 79 84
Frånvaroanmälan:

  • Klarinetten    046-359 44 02
  • Saxofonen     046-359 44 01
  • Tamburinen   046-359 44 04

Förskolechef: Jessica Berggren
Telefon: 046-359 79 84
E-post: jessica.berggren@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se