Morkullan

Välkommen till oss på förskolan Morkullan! Förskolan Morkullan består av tre avdelningar som är organiserade med de yngre respektive äldre barnen uppdelade i olika grupper. Förskolan är belägen i Värpinge och har nära till stadens alla kulturutbud, parker och natur- och strövområden.

Om oss

Vår pedagogiska idé är att alla barn och vuxna ser sin förskola som en grund för lärande, och får möjlighet att utveckla god självkänsla och framtidstro. Vårt motto är Jag vill, kan och vågar.

Vi har egen kökspersonal som tillagar all mat på förskolan – i så stor utsträckning som möjligt ekologisk mat.

Så här jobbar vi

Vi utforskar och medforskar med utgångspunkt i barnens intressen. Vi vill även väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arrangerar en lärmiljö där barnen får vara delaktiga och bidra, vilket formar innehållet. En språkrikmiljö där alla möten och uttryckssätt är en möjlighet till kommunikation och relationsskapande, ser vi som en förutsättning till ett livslångt lärande.

Omsorg och lärande genomsyrar allt vi gör på förskolan. Det innebär att alla barn blir sedda och utmanas i den dagliga verksamheten tillsammans med barn och pedagoger.

Vi följer upp verksamheten genom att reflektera och dokumentera, och som stöd använder vi digital teknik samt väggdokumentationer.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/morkullan