Morkullan

Välkommen till oss på förskolan Morkullan!

Om oss

Förskolan Morkullan består av tre avdelningar som är homogent organiserade med de yngre respektive äldre barnen uppdelade i olika grupper. Förskolan är belägen i Värpinge och har nära till stadens alla kulturutbud, parker och natur- och strövområden.

Vår pedagogiska idé är att alla barn och vuxna ser sin förskola som en grund för lärande, och får möjlighet att utveckla god självkänsla och framtidstro. Vårt motto är Jag vill, kan och vågar.

Vi har egen kökspersonal som tillagar all mat på förskolan i så stor utsträckning som möjligt ekologisk mat.

Så här jobbar vi

Vi utforskar och medforskar med utgångspunkt i barnens intressen. Vi vill även väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arrangerar en lärmiljö där barnen får vara delaktiga och bidra, vilket formar innehållet.En språkrikmiljö där alla möten och utryckssätt är en möjlighet till kommunikation och relationsskapande, ser vi som en förutsättning till ett livslångt lärande.

Omsorg och lärande genomsyrar allt vi gör på förskolan. Det innebär att alla barn blir sedda och utmanas i den dagliga verksamheten tillsammans med barn och pedagoger.

Vi följer upp verksamheten genom att reflektera och dokumentera, och som stöd använder vi digital teknik samt väggdokumentationer.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/morkullan

Kontakt

Morkullan

Besöksadress: Ernst Wigfors gata 22, 227 62 Lund
Karta: Se Morkullan på en karta
Telefon: 046-359 64 49
Frånvaroanmälan: 046-359 64 48

Förskolechef: Anna Lagerholm
Telefon: 046-359 73 88
E-post: anna.lagerholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se