Möllebackens förskola

Välkommen till oss på Möllebackens förskola i Dalby! Förskolan ligger centralt i Dalby, bara ett stenkast från Nyvångskolan med vacker natur och ett rikt kulturutbud alldeles intill.

Möllebackens förskola öppnade som första förskola i Dalby 1970. I dag har förskolan fem avdelningar, med cirka 85 barn. Förskolan ligger centralt i Dalby, bara ett stenkast från Nyvångskolan med vacker natur och ett rikt kulturutbud alldeles intill. Vi har dessutom en vacker utomhusmiljö där vi vistas varje dag. På gården finns Sinnenas trädgård där barn, föräldrar och pedagoger hjälpts åt att skapa en vacker plats för lek och lärande.

Vi samarbetar med Malmö Högskola

Sedan 2016 har förskolan blivit utsedd till att vara en så kallad övningsförskola vilket innebär att studenter från Malmö Högskola genomför sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Detta medför att förskolan får ta del av ett större pedagogiskt utvecklingsarbete i samverkan med högskolan. Förskolan är sedan flera år tillbaka även certifierad för utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" vilket vi är stolta över. Att vara övningsförskola innebär kontinuerlig kompetensutveckling för pedagogerna genom intervjuer och observationer.

Så här jobbar vi

Möllebackens förskola arbetar efter en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och erbjuder en lustfylld och lärorik miljö där barnen får möjlighet att utvecklas individuellt utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Trygghet och öppenhet är viktiga begrepp i den dagliga verksamheten. Vi strävar efter att alla barn ska få känna sig trygga, uppskattade och respekterade. Med hjälp av en öppen dialog mellan hem och förskola utvecklar vi ständigt vår verksamhet. Vi utgår från det kompetenta barnet som genom att prova sig fram i olika situationer utvecklar en god självkänsla och nyfikenhet på nya kunskaper. Barnens bästa är alltid i fokus och vi utgår ständigt från individuella intressen och behov när vi planerar och genomför vår verksamhet.

Vi har även ett samarbete med Naturskolan och jobbar med matematik tillsammans med barnen inom projektet Mattelyftet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mollebacken