Mandelblommans förskola

Välkommen till Mandelblommans förskola i Dalby! Förskolan Mandelblomman öppnade år 2015 i helt nybyggda moderna lokaler och är placerad i det nybyggda området Påskagänget, ett trevligt familjevänligt bostadsområde i utkanten av Dalby.

Om oss

I dagsläget har förskolan öppnat fyra avdelningar och i framtiden kommer förskolan att bestå av totalt sju avdelningar för barn mellan 1–5 år. Runt förskolan finns det en trevlig gård och det ligger även många vackra naturområden i förskolans närhet.

Förskolan arbetar aktivt med ett hållbart miljöarbete. Maten tillagas i förskolans egna kök där ekologiska, kravmärkta och närproducerade livsmedel prioriteras.

Så här arbetar vi

Förskolan har en Reggio Emilia inspirerad profil med inriktning på dokumentation och projektarbete samt barnens inflytande i verksamheten. Vi arbetar projektbaserat och ger barnen möjligheter att fördjupa sig i ett ämne eller tema för att undersöka detta under en längre tid. I de nybyggda lokalerna arbetar vi mycket med att skapa och utveckla stimulerande lärmiljöer. Inomhus finns det stora öppna ytor för lek och kreativitet, verkstäder och andra pedagogiska rum. I verkstäderna finns det mycket material som väcker nyfikenhet och lust att utforska. Utomhus finns det goda möjligheter för barnen att undersöka och uppleva sin omgivning.

Våra pedagoger utgår ifrån förhållningsättet att alla barn är kompetenta och har en stor kapacitet. Vi låter barnens lärande stå i centrum och ser till varje individs utveckling och lärande.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mandelblomman