Förskolan Mammuten

Välkommen till förskolan Mammuten på Gunnesbo i norra Lund! Mammuten är en mindre förskola i ett lummigt område nära Gunnesboskolan, som utgår från barnens intressen. Förskolan består av två grupper, en för de yngre åldrarna och en för de äldre. Samarbete och gemenskap är en viktig del i verksamheten.

Om oss

Mammutens utemiljö bidrar till lek och lärande och som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik. Personalen och barnen ger sig ofta utanför förskolan och utforskar närområdet med många grönområden, lekplatser och en 4-H gård. Innemiljön består av många ljusa rum som barnen kan leka i, både i större och mindre grupper.

Mammuten har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna för att skapa bästa förutsättningar för barnen att kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

All mat lagas i Mammutens kök och här bakas även allt bröd. Vår kokerska eftersträvar en hög andel hälsosam och ekologisk mat.

På förskolan finns även specialpedagog som handledare för personalen kring barns behov samt förskolans undervisning.

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande genom leken

På Mammuten arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens förståelse, erfarenheter och intresse. Personalen utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det som driver undervisningen framåt är lusten att lära i samspel med andra hos såväl barnen som personalen. Nyfikenheten är ständigt närvarande och personalen är medupptäckare tillsammans med barnen.

På Mammuten är vi mycket utomhus både på för- och eftermiddagen. Vi menar att de flesta aktiviteter går även att göra utomhus. Vi tror på att utevistelse har gynnsamma effekter på barns hälsa, välmående samt motoriska utveckling. 

Ett ständigt är pågående arbete som genomsyrar verksamheten på Mammuten är värdegrundsarbetet. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär sig barnen tidigt att förstå och respektera människors olikheter.

På Mammuten är även barnens delaktighet och inflytande viktig. Det barnen tänker, tycker och vill är viktigt för oss. Genom demokratisk anda har barnen stora möjligheter till att vara med och påverka. Grön Flagg är ett exempel som barnen är delaktiga och har inflytande i.  Arbetet med Grön Flagg gör det möjligt för barnen att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mammuten