Målarstugan

Välkommen till förskolan Målarstugan i västra Lund! Förskolan Målarstugan ligger i västra Lund och är för tillfället omlokaliserad till paviljonger. Du hittar vår fina nya förskola på området intill Palettskolan.

Om oss

Vi är en förskola med fem avdelningar: fyra avdelningar finns i paviljongerna och en avdelning finns i Palettskolans lokaler. Vi har tre avdelningar för barn mellan 3 och 5 år, och två avdelningar för barn mellan 1 och 3 år. 

Så här jobbar vi

Vi värdesätter leken i vår verksamhet. Social kompetens, utveckling och lärande sker genom leken, därför utformar vi vår pedagogiska miljö så att den är stimulerande, utforskande och kreativ. Utifrån barnens intresse och behov arbetar vi pedagoger för att skapa en verksamhet som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära. Genom aktiviteter vill vi ge barnen förutsättningar att stärkas och utvecklas i sin kreativitet, sitt tänkande och sin självkänsla.

Vi är ofta ute och leker!

Vi tycker att barnen ska få vara ute och leka varje dag. Utevistelsen ger barnen möjlighet att leka och utveckla sin motorik på större ytor. Efter omflyttningen till paviljonger har vi nu två gårdar att använda för utevistelse. Vi har skapat en miljö som stimulerar barnens upptäckarglädje och leklust med många möjligheter till utforskande.

Området Väster är ett område med många utflyktsområden som Ravinen, Folkparken, Stadsparken, Koängen och en massa härliga offentliga lekplatser.

Vårdnadshavare är aktiva vid inskolningen

På Målarstugan har vi föräldraaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavaren och barnet tillsammans deltar i verksamheten under tre dagar mellan kl. 9.15–14.00. Under dessa tre dagar får barnet i lugn och ro lära känna miljön, rutiner samt oss pedagoger och de andra barnen. Den fjärde dagen lämnas barnen till pedagogerna. Under de två första veckorna ska barnen ha kortare dagar och föräldern ska vara tillgänglig. Barn som flyttar upp inom förskolan gör små besök för att bekanta sig med barngruppen och personalen. Detta sker i samband med överinskolningen till den nya avdelningen.

Vår verksamhet följer årsplanen

Vi arbetar efter en årsplan som är utarbetad efter förskolans läroplan. Årsplanen strukturerar vårt arbete och innehåller både den viktiga grundverksamheten och övergripande teman som omfattar hela enheten.

När vi planerar vad den pedagogiska verksamheten ska innehålla, utgår vi ifrån barngruppens intresse och behov. Det är barnen som styr hur temat utvecklas. Reflektionen består bland annat av pedagogisk dokumentation som vi använder för att synliggöra den pedagogiska verksamheten för både barn och föräldrar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/malarstugan