Lönnens förskola

Välkommen till Lönnens förskola i centrala Lund! I ett vackert gammalt hus på Korsgatan i Lunds centrum hittar du Lönnens förskola. Vårt centrala läge ger oss stora möjligheter att ta del av olika kulturella upplevelser.

Så här arbetar vi

Lönnen vill vi skapa förutsättningar för barnen att utvecklas till innovativa, nyfikna, kunskapstörstande och kreativa personer. Verksamheten skall vara lustfylld, trygg och utvecklande. Barn och pedagoger skall ges möjlighet att lära av, och tillsammans med varandra. Lek och lärande skall gå hand i hand. På Lönnen ska man mötas av en verksamhet som präglas av glädje och trygga relationer.

Lönnens förskola har två avdelningar, Fröet för de yngsta och Lövet för de äldsta. Då vi är en mindre förskola samarbetar vi mycket mellan avdelningarna vilket skapar stor gemenskap. På Lönnen känner alla pedagoger alla barn vilket ger en stor trygghet för barnen.

På Lönnens förskola arbetar vi utifrån förskolans läroplan. Vi arbetar projektinriktat och formar projekten efter barnens intresse och behov. Vår utbildning och våra pedagogiska lärmiljöer utformas så att barnen ges stor möjlighet till utforskande, delaktighet och inflytande.

Kommunens måltidsservice levererar maten som till stor del består av ekologiska och näringsrika produkter. Frukt serveras varje dag.

Besök oss

Vi har visning av vår förskola en gång i månaden, ring gärna och boka tid.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lonnen