Lönneberga förskola

Välkommen till förskolan Lönneberga! Förskolan vid Sankt Hans backar med drivkraften att utforska världen.

Om oss

Lönneberga förskola ligger vid foten av natursköna Sankt Hans backar.

Vi är en Reggio-Emilia inspirerad förskola.Reggio Emilia filosofin bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Därför blir pedagogens roll medforskarens och som hjälper barnet att komma vidare genom att stötta och ställa de rätta frågorna. Pedagogen har inte en utlärande roll med alla rätta svar. Barnen gör sina egna teorier om världen och pedagogen utmanar dem i deras teorier.

Så här jobbar vi

En viktig del av Reggio-Emilia-pedagogiken är att observera det enskilda barnet och dokumentera det man ser. Dokumentationen synliggör både barnens och pedagogernas arbete.

Vi har ett ständigt utvecklingsarbete och engagerade pedagoger, som försöker sätta sin prägel på metodiken utifrån sina förutsättningar, traditioner och sammanhang.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lonneberga