Lergöken

Välkommen till oss på Lergöken!

Om oss

På Lergöken har vi sju avdelningar. Humlan, Myran och Grodan är för de yngsta barnen och på Hästen, Älgen, Örnen och Rådjuret går de äldre barnen.

Så här jobbar vi

Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Vi tror på att alla barn är kompetenta och utvecklas både individuellt och i samspel med andra. Pedagogerna är lyhörda för barnens tankar, intresse, kompetenser och utifrån detta utmanar vi dem att prova sina egna funderingar och teorier. På detta sätt vill vi ge barnen en tilltro till sin egen förmåga att skapa, lära, välja och påverka.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lergoken

Kontakt

Lergöken

Besöksadress: Jaktstigen 83, 226 51 Lund
Karta:
Se Lergöken på en karta
Telefon:
046-359 51 41
Frånvaroanmälan:
046-359 84 56

Förskolechef: Kristina Malmquist
Telefon:
046-359 51 41
E-post:
 kristina.malmquist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se