Lammets förskola

Välkommen till förskolan Lammet, en mindre förskola som ligger centralt i Veberöd bara ett stenkast från skogen, 4H-gården och biblioteket.

Så här jobbar vi

På Lammets förskola erbjuder vi en verksamhet där lärande, omsorg och fostran går hand i hand och där lek får ett stort utrymme. Utevistelse är ett stort inslag i verksamheten och vi besöker och förlägger ofta verksamhet i närliggande naturområden.

Pedagogisk inriktning

Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofin, vilket innebär att vi erbjuder en intressant och föränderlig miljö som inbjuder till lek, lärande och skapande. Det pedagogiska ställningstagandet bygger på demokratiska värden där människor föds kompetenta med en drivkraft att utforska världen.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt arbete och genom den vill vi synliggöra vårt arbete och barns lärande. Den reflekterande delen av dokumentationen ger stöd och utvecklar verksamheten och personalen.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt mellan pedagoger och vårdnadshavare, men också via Unikum som är en nätbaserad dokumentations- och kommunikationsplattform och blogg.

En gång varje läsår erbjuder pedagogernavårdnadshavare och barn utvecklingssamtal. Lammet och Veberöds förskolor och skolor har ett gemensamt organiserat Forum för samråd.

Vi vill att Lammets förskola ska vara en plats dit alla känner sig välkomna och som alla vill återkomma till varje dag med glädje, delaktighet och tillit.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lammet