Lammets förskola

Lammet är en mindre förskola som ligger centralt i Veberöd bara ett stenkast från skogen, 4H-gården och biblioteket.

Så här jobbar vi

På Lammets förskola erbjuder vi en verksamhet där lärande, omsorg och fostran går hand i hand och där lek får ett stort utrymme. Utevistelse är ett stort inslag i verksamheten och vi besöker och förlägger ofta verksamhet i närliggande naturområden.

Pedagogisk inriktning

Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofin, vilket innebär att vi erbjuder en intressant och föränderlig miljö som inbjuder till lek, lärande och skapande. Det pedagogiska ställningstagandet bygger på demokratiska värden där människor föds kompetenta med en drivkraft att utforska världen.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt arbete och genom den vill vi synliggöra vårt arbete och barns lärande. Den reflekterande delen av dokumentationen ger stöd och utvecklar verksamheten och personalen.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt mellan pedagoger och vårdnadshavare, men också via Unikum som är en nätbaserad dokumentations- och kommunikationsplattform och blogg.

En gång varje läsår erbjuder pedagogernavårdnadshavare och barn utvecklingssamtal. Lammet och Veberöds förskolor och skolor har ett gemensamt organiserat Forum för samråd.

Vi vill att Lammets förskola ska vara en plats dit alla känner sig välkomna och som alla vill återkomma till varje dag med glädje, delaktighet och tillit.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lammet

Kontakt

Lammet

Besöksadress: Fredriksgatan 9, 247 61, Veberöd
Karta:
Se Lammet på karta
Telefon:
046-359 67 71
E-post: lammetsfsk@lund.se
Frånvaroanmälan:
046-359 67 71 eller046-359 73 08

Förskolechef: Annica Cederberg
Telefon:
046-359 76 02
E-post:
annica.cederberg@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se