Ladugårdsmarkens förskola

Ladugårdsmarken är en förskola i norra Lund, där det även finns en F–3-skola och ett fritidshem. Detta innebär att barn mellan ett och nio år går på skolan, vilket skapar en speciell atmosfär.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ladugardsmarken-forskola

Kontakt

Ladugårdsmarken

Besöksadress: Juryvägen 40, 226 57 Lund
Karta:
Se Ladugårdsmarken på en karta
Telefon:
046-359 37 31
Frånvaroanmälan:
Kontakta respektive avdelning

Förskolechef: Malin Eklund
Telefon:
046-359 37 31
E-post:
malin.eklund@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se