Körsbärets förskola

Välkommen till oss på Körsbärets förskola!

Vår pedagogiska idé

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna på Körsbärets förskola skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i.  Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna.

Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/korsbaret