Körsbärets förskola

Välkommen till oss på Körsbärets förskola!

Körsbärets förskola består av sex avdelningar. Vi finns nu i moduler och kommer att flytta in i en ny förskola 2018. Vi kommer med spänning att följa byggandet av förskolan tillsammans med barnen.

Så här jobbar vi

Förskolan arbetar med hållbar utveckling och har fått utmärkelsen Grön Flagg. Vi arbetar med värdegrunden i praktiken, och med det processinriktade materialet Bygga broarsom främjar integration. Vi arbetar även med språklig medvetenhet och språk i fokus. Tillsammans med två andra förskolor har vi även ett förskolebibliotek i skolans lokaler för att främja lusten att läsa. På alla avdelningar arbetar man med skapande på olika sätt.

En stor del av vår verksamhet sker utomhus i närområdet och på vår fina gård.Vi strävar efter hållbar utveckling i lärande, värdegrund, natur och miljö.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/korsbaret

Kontakt

Körsbäret

Besöksadress: Mellanvångsvägen 3, 223 55 Lund
Karta: Se Körsbäret på en karta
Telefon: 046-359 84 45
Frånvaroanmälan: Kontakta respektive avdelning

Förskolechef: Annika Selander
Telefon: 046-359 72 20
E-post: annika.selander@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se