Kobjers förskola

Välkommen till oss på Kobjers förskola

Om oss

Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilia. Vi finns på Luzernvägen 2 i västra Lund, med promenadavstånd till Lunds centrum.

Förskolan har fyra avdelningar: Björnen, Räven, Nyckelpigan och Grodan. Våra barn är mellan ett och sex år gamla. Vårt gemensamma mål är att inspirera barnen till nyfikenhet, leklust, kreativitet, och lustfyllt lärande.

Vi har förmånen att ha eget kök med en kokerska som lagar god och näringsriktig mat utifrån livsmedelsverkets rekommendationer. Vi eftersträvar att servera mat som är ekologisk och fri från tillsatser.

Så här jobbar vi

All vår verksamhet bygger på ett lustfyllt lärande.Vi vill skapa ett klimat där barn och vuxna har roligt tillsammans, och där upplevelsen och processen är viktigare än resultatet.Vi vill skapa en god grund för det livslånga lärandet.Barnen träffas en eller flera gånger i veckan i åldersindelade grupper. Det är ett bra sätt för alla att lära känna varandra.

Vi ser som vår viktigaste uppgifter att uppmuntra och stimulera barnens lek och fantasi, att få barnen att känna trygghet och gemenskap i gruppen och att växa som individer och tro på sig själva.

I Reggio Emilia-pedagogiken talar man om "Miljön som den tredje pedagogen". Med det menas att miljön kring barnet ska vara så pedagogiskt upplagd som möjligt. Den skall vara tydlig och lättillgänglig. Barnet skall på egen hand kunna använda sig av det material som finns på förskolan. Därför är vår "innemiljö" i ständig förändring. Utifrån barnens behov och önskemål skapar vi nya rum i rummen, till exempel med olika stationer som lockar till lek och aktivitet.

Utomhusmiljön ska inbjuda till ännu mer rörelseglädje. Barnen får med fantasins hjälp använda det som naturen erbjuder. Förutom utelek på gården promenerar vi ofta till lekplatser i vårt närområde. Vi åker också iväg på längre utflykter till skogen cirka fem gånger per termin.

Vi lägger stor vikt till barnens språkutveckling eftersom det är viktig för barnen att ha ett väl fungerande språk och ett gott ordförråd när de lämnar förskolan.

Vi har satsat mycket på lärplattor (iPads) som ett verktyg i verksamheten. Eftersom vi lever i en tid där tekniska hjälpmedel är vardagsmat är det viktigt att verksamheten ger barnen möjligheter att möta och förhålla sig till den moderna tekniken och på så sättfölja med i samhällets utveckling.

En viktig uppgift för oss i förskolan är att väcka intresse för rörelse redan hos små barn, så rörelse i olika gruppkonstellationer har vi mycket både inne och ute under hela året.

Förskolan består av fyra avdelningar där de äldsta barnen går på Björnen eller Räven och de yngsta på Grodan eller Nyckelpigan.

Förskolan har öppet mellan 07.00-17.30 (vid behov 06.30-18.30)

En dag på Kobjer

 • Öppnar 07.00
 • Frukost 8.00
 • Aktiviteter inne eller ute 9.00- 11.15
 • Lunch 11.30- 12.15
 • Sov/läsvila
 • Aktiviteter inne eller ute
 • Mellanmål 14.30- 15.15
 • Fria aktiviteter 15.15- 17.30

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kobjer

Kontakt

Kobjers förskola

Besöksadress: Luzernvägen 2, 227 38 Lund
Karta: Se Kobjers förskola på en karta
Telefon: 046-359 82 87
Frånvaroanmälan:

 • Björnen: 046-359 82 87
 • Grodan: 046-359 56 91
 • Nyckelpigan: 046-359 56 54
 • Räven: 046-359 50 03

Förskolechef: Gunilla Cederholm
Telefon: 046-359 51 98 eller 070-641 08 18
E-post: gunilla.cederholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se