Kattfotens förskola

Välkommen till Kattfotens förskola i Dalby!

Om oss

Kattfotens förskola öppnade 2010 och ligger i ett nybyggt bostadsområde i utkanten av Dalby, med utsikt över Lundaslätten. Förskolan består av sex avdelningar med tre avdelningar för de mindre barnen och tre avdelningar för de äldre barnen.

Runt förskolan lhar vi en stor fin gård. Inomhus har varje avdelning stora, ljusa lokaler och tillgång till ateljéer i anslutning till avdelningarna. Vi har skapat lärmiljöer som är anpassade till barnens ålder, mognad och intressen.

Så här jobbar vi

På förskolan hämtar vi inspiration frånReggio Emilias pedagogik och ser barnen som kompetenta individer med stora möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Vi vill utmana varje barn efter deras förutsättningar och intressen, samt stimulera till nyfikenhet och lärande.

Förskolan har utformat den pedagogiska miljön så att den bjuder in till olika aktiviteter för barnen, både inomhus och utomhus. Inomhus kan barnen arbeta och leka i olika miljöer som uppmanar till att leka rollekar, bygga och konstruera, läsa och så vidare. Varje avdelning arbetar även med projekt som grundar sig på det som intresserar barngruppen. Projekten har sin botten i förskolans läroplan.

Barnen vistas ute på vår stora gård varje dag och alla avdelningar har dessutom återkommande utedagar då vi besöker och utforskar förskolans närmiljö. De äldre barnen äter lunch utomhus på utedagarna under vissa delar av året.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kattfoten

Kontakt

Kattfoten

Besöksadress: Kattfotsgränden 2, 247 56 Dalby
Karta:
Se Kattfoten på en karta
Telefon: 
046-359 79 89
E-post: kattfotensfsk@lund.se
Frånvaroanmälan:
 046-359 40 12

Förskolechef: Ragnhild Holmgren
Telefon: 
046-359 79 89
E-post:
 ragnhild.holmgren@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se