Kattfotens förskola

Välkommen till Kattfotens förskola i Dalby! Vår förskola består av fyra avdelningar och ligger på en härlig naturtomt. Vi arbetar mycket med vårt värdegrundsarbete och inspirerar barnen att utforska omvärlden utifrån deras egna förutsättningar.

I förskolan får barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Så här jobbar vi

På förskolan hämtar vi inspiration från Reggio Emilias pedagogik och ser barnen som kompetenta individer med stora möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Vi vill utmana varje barn efter deras förutsättningar och intressen, samt stimulera till nyfikenhet och lärande.

Förskolan har utformat den pedagogiska miljön så att den bjuder in till olika aktiviteter för barnen, både inomhus och utomhus. Inomhus kan barnen arbeta och leka i olika miljöer som uppmanar till att leka rollekar, bygga och konstruera, läsa och så vidare. Varje avdelning arbetar även med projekt som grundar sig på det som intresserar barngruppen. Projekten har sin botten i förskolans läroplan.

Barnen vistas ute på vår stora gård varje dag och alla avdelningar har dessutom återkommande utedagar då vi besöker och utforskar förskolans närmiljö. De äldre barnen äter lunch utomhus på utedagarna under vissa delar av året.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kattfoten