Idala förskola

Idala är en förskola som ligger naturskönt beläget med närhet till många olika aktiviteter i Veberöd.

Så här jobbar vi

Verksamheten bygger på att förskolan ska vara en plats där alla känner sig välkomna och vill återkomma till varje dag med glädje, delaktighet och tillit.

På Idala förskola erbjuder vi en verksamhet där lärande, omsorg och fostran går hand i hand och där lek får ett stort utrymme.

Fokus på utevistelse

Utevistelse är ett stort inslag i verksamheten och besök i närliggande naturområden förekommer ofta. Vi gillar att vara ute och är glada över att ha tillgång till vår naturliga närmiljö. Vi har gångavstånd till skogen och en kort promenad till biblioteket där vi ofta är och lånar böcker. 4H-gården med alla dess djur besöker vi också ofta.

Pedagogisk inriktning

Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofin, vilket innebär att vi erbjuder en intressant och föränderlig miljö som inbjuder till lek, lärande och skapande. Det pedagogiska ställningstagandet bygger på demokratiska värden där människor föds kompetenta med en drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete och genom den vill vi synligöra vårt arbete och barns lärande. Den reflekterande delen av dokumentationen ger stöd och utvecklar verksamheten och personal.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker via daglig kontakt mellan pedagoger och föräldrar, men också via Unikum som är en nätbaserad plattform för dokumentation och kommunikation. En gång per läsår erbjuder pedagogerna föräldrar och barn utvecklingssamtal. Idala och Veberöds förskolor och skolor har organiserat forum för samråd.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/idala

Kontakt

Idala förskola

Besöksadress: Mäster Knuds väg 1, 247 62 Veberöd
Karta: Se Idala förskola på en karta
Telefon: 046-359 93 97
E-post: idalafsk@lund.se

Rektor: Anne Dagner
Telefon: 046-359 67 67
E-post: anne.dagner@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se