Holken

Välkommen till Holkens förskola! Holken har fem avdelningar för barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är centralt belägen i Lund med närhet till parker, stadsbibliotek, museum och allt vad Lund kan erbjuda.

Om oss

Förskolan har både en härlig inne- och utemiljö som stimulerar och utmanar till lek, skapande och konstruktion. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilias förhållningssätt: Att ta tillvara på det kompetenta barnet.

Du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag och lärande via Unikum, ett digitalt verktyg för information och dokumentation som används av förskolorna och skolorna i Lunds kommun.

Vi eftersträvar att servera mat som är närodlad och ekologisk.

Förskolan har öppet 07.00-17.30 (vid behov 06.00-18.00).

Så här jobbar vi

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, reviderad 2018, och är inspirerade av Reggio Emilias grundtankar.På Holken samarbetar vi mellan avdelningarna eftersom vi vill att barnen ska lära känna varandra och all personal.

Inne- och utemiljö ska ge barnen en möjlighet till att utveckla sina lekar och utforska sin omvärld utifrån sina intressen, förmågor och erfarenheter. Miljön ska vara tydlig och lättillgänglig. Barnet ska på egen hand och med hjälp av pedagogerna kunna använda sig av det material som finns i förskolan. Utomhusmiljön är ett rum för lek och aktivitet där vi tillbringar mycket tid. Gården runt förskolan är en kreativ plats med massor av möjligheter till lek, utforskande och roliga upplevelser. En plats där ett intresse och en förståelse för naturen grundläggs.

Vistelsen på förskolan ska vara lustfylld och givande för alla. Den ska präglas av samhörighet, goda relationer, engagemang och glädje. Vi ska ta tillvara varandras olikheter, visa hänsyn och bry oss om varandra. Alla ska känna att man blir sedd och respekterad för den man är.

Pedagogernas roll är att utmana barnens nyfikenhet, fantasi, skaparlust och upptäckarglädje. Vi upplever oss som medforskande, medupptäckare och medagerande. Tillsammans med barnen känner vi glädje i att arbeta, leka och samspela.

Vi ska synliggöra lärandeprocessen och göra barnen medvetna kring sitt eget lärande och hur de kan erövra kunskap. Genom att utforska och utveckla lärmiljöer, använda ett demokratiskt förhållnings och arbetssätt, använda olika metoder och göra barnen delaktiga och ge möjlighet till att påverka verksamheten ger ett lärande för hållbar utveckling.

En dag på Holken

07.30-08:00 Frukost 
08.00- 11.15 Pedagogisk verksamhet inne eller ute
11.30-12:00 Lunch 
12:00-14:30 Pedagogisk verksamhet inne eller ute
14.30-15:00 Mellanmål 
15.15- 17.30 Barnens egna val

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/holken