Holken

Välkommen till Holkens förskola!

Om oss

Holken har fem avdelningar för barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan är centralt belägen i Lund med närhet till parker, stadsbibliotek, museum och allt vad Lund kan erbjuda. Förskolan har både en härlig inne- och utemiljö som stimulerar och utmanar till lek, skapande och konstruktion. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilias förhållningssätt: Att ta tillvara på det kompetenta barnet.

Maten som lagas är god och näringsriktig och till största delen ekologisk. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Du som vårdnadshavare kan ta del av barnens vardag och lärande via Unikum, ett digitalt verktyg för information och dokumentation som används av förskolorna och skolorna i Lunds kommun.

Förskolan har öppet 07.00-17.30

Så här jobbar vi

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, reviderad 2016, och är inspirerade av Reggio Emilias grundtankar.På Holken samarbetar vi mellan avdelningarna eftersom vi vill att barnen ska lära känna varandra och all personal.

Inne- och utemiljö ska ge barnen en möjlighet till att utveckla sina lekar och utforska sin omvärld utifrån sina intressen, förmågor och erfarenheter. Miljön ska vara tydlig och lättillgänglig. Barnet ska på egen hand och med hjälp av pedagogerna kunna använda sig av det material som finns i förskolan. Utomhusmiljön är ett rum för lek och aktivitet där vi tillbringar mycket tid. Gården runt förskolan är en kreativ plats med massor av möjligheter till lek, utforskande och roliga upplevelser. En plats där ett intresse och en förståelse för naturen grundläggs.

Vistelsen på förskolan ska vara lustfylld och givande för alla. Den ska präglas av samhörighet, goda relationer, engagemang och glädje. Vi ska ta tillvara varandras olikheter, visa hänsyn och bry oss om varandra. Alla ska känna att man blir sedd och respekterad för den man är.

Pedagogernas roll är att utmana barnens nyfikenhet, fantasi, skapar lust och upptäckarglädje. Vi upplever oss som medforskande, medupptäckare och medagerande. Tillsammans med barnen känner vi glädje i att arbeta, leka och samspela.

Vi ska synliggöra lärandeprocessen och göra barnen medvetna kring sitt eget lärande och hur de kan erövra kunskap. Genom att utforska och utveckla lärmiljöer, använda ett demokratiskt förhållnings och arbetssätt, använda olika metoder och göra barnen delaktiga och ge möjlighet till att påverka verksamheten ger ett lärande för hållbar utveckling.

En vanlig dag på Holken

 • Kl. 07: Holken öppnar
 • Kl. 08–08.30: Frukost
 • Kl. 09–11.15: Aktiviteter inne eller ute
 • Kl. 11.30–12.15: Lunch
 • Sov/läsvila
 • Aktiviteter inne eller ute
 • Kl. 14.30–15: Mellanmål
 • Kl. 15–17.30: Fria aktiviteter

Vill du komma och hälsa på?

Kontakta oss gärna om du har barn i förskoleålder och vill komma på besök. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna sida.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/holken

Kontakt

Holken

Besöksadress: Karl XI gata 2, 222 20 Lund
Karta: Se Holken på en karta
Telefon: 046-359 84 37
Frånvaroanmälan:

 • Bofinken: 046-359 82 88
 • Domherren: 046-359 51 28
 • Koltrasten: 046-359 84 36
 • Rödhaken: 046-359 57 12
 • Sparven: 046-359 80 15

Rektor: Gunilla Cederholm
Telefon: 046-359 51 98 eller 070-641 08 18
E-post: gunilla.cederholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se