Förskolan Hedenhös

Välkommen till oss på förskolan Hedenhös!

Om oss

Förskolan Hedenhös består av fyra avdelningar med en stor tillhörande lekyta. På den enaavdelningen finns barn i åldern 13 år och på den andra avdelningen finns barn i åldern 36 år.

Hedenhös har en fantastisk utemiljö med en härligt grön omgivning och stora ytor. Den är indelad i en större gård och en lite mindre gård. Utemiljön stimulerar barnen till bl.a lek, fantasi och motorisk träning.

Vi arbetar för att varje barn ska få utvecklas och lära sig så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar.Vår vision är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi som arbetar i förskolan visar respekt för barnen och vi medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat.

Så här jobbar vi

Vi uppmuntrar barnen att våga säga vad de tycker och att lyssna på varandra. På Hedenhös prioriterar vi uteleken och har aktiviteter såsom gymnastik, skapande, sång-danslekar ute. Aktiviteterna stimulerar grovmotoriken och förebygger infektioner.

Varje barn får möjlighet att utvecklas genom mycket språklek, mattelek, drama, sång, musik, rörelse och skapande. Vi uppmuntrar det lilla barnets kompetens bl.a. genom att dagliga rutiner får ta tid och att det finns utrymme för barnens egen problemlösningsförmåga. De äldre barnen har möjlighet att välja och vara med och påverka verksamheten.

Våra arbetslag samarbetar över avdelningarna

Vi arbetar i arbetslag med samarbete mellan avdelningarna, vilket gör att barnen får fler vuxna att vända sig till där de kan känna trygghet och samtidigt få fler förebilder. På förskolan har alla utbildning som förskollärare eller barnskötare. Vi har kock som lagar vår mat med stort inslag av ekologiska råvaror.

Vårdnadshavare har god insyn i verksamheten

Vi har föräldramöte, drop-in, utvecklingssamtal och förskolekonferens. Dessutom informerar vi vårdnadshavare om verksamheten i den dagliga kontakten. Vi dokumenterar vad vi gör genombilder i en fotoramoch på Unikum genom beskrivande texter och bilder.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hedenhos

Kontakt

Hedenhös

Besöksadress: Bronsåldersvägen 2, 226 54 Lund
Karta:
Se Hedenhös på en karta
Telefon: 
046-359 91 55
Frånvaroanmälan:
 046-359 57 77

Förskolechef: Anette Bergmasth
Telefon: 
046-359 91 55
E-post:
 anette.bergmasth@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se