Förskolan Hedenhös

Välkommen till oss på förskolan Hedenhös! Förskolan Hedenhös ligger på området Gunnesbo i Lund och består av fyra avdelningar. Vi strävar efter ett avdelningsöverskridande samarbete där barnen har sin bas, trygghet och hemvist på respektive avdelning.

Om oss

Förskolan Hedenhös fyra avdelningar är fördelade jämnt mellan barn i åldrarna 1-3 och barn i åldrarna 3-6 år.

Hedenhös har en stor utemiljö med en grön omgivning och stor inhägnad lekyta. Gården är indelad i en större gård och en mindre gård. Vi ser vikten av att bedriva stora delar av verksamheten utomhus. Vi är ute och leker mycket, lär och upptäcker i naturen samt utmanar barnen på olika sätt motoriskt ute på vår gård och i närområdet.

På förskolan har vi ett förskolebibliotek där vi ger barnen läsupplevelser som syftar till att väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära.

Vi har en kokerska som lagar vår goda mat från grunden i vårt tillagningskök. Vi arbetar för att lyfta maten och måltidens betydelse i den pedagogiska verksamheten samt att öka barnens kunskap kring mat på ett lustfyllt sätt.

Så här jobbar vi

Vårt mål är att omsorg och lärande ska bilda en helhet. Vår förskola är sedan 2019 Grön Flagg certifierad och det innebär att vi arbetar med långsiktiga förändringar för att engagera och göra barnen delaktiga i arbetet med hållbar utveckling.

Vi värnar om kontakten mellan förskola och vårdnadshavare och lägger stor vikt vid det dagliga mötet vid hämtning och lämning.

En god kommunikation och ett gott samarbete är viktigt för barns trygghet. Vi använder oss av webbverktyget Skola24 som är Lunds kommuns skolsystem och används av både personal och vårdnadshavare vid frånvaroanmälan och registrering av scheman. Unikum är ytterligare ett webbverktyg och plattform som vi använder för information och dokumentation. Vi samarbetar med förskolorna Hårfagre och Fornborgen bland annat genom gemensamma arbetsplatsträffar, samtalsgrupper och utvecklingsdagar.

Vi arbetar för att alla barn ska få utvecklas på ett lustfyllt sätt utifrån sina förutsättningar. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande!

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hedenhos